Det unga Skåne

Sällskapet Det unga Skåne avser att lyfta fram och belysa verk av fyra författare – alla unga under det moderna genombrottet i Norden – nämligen Victoria Benedictsson, Ola Hansson, Stella Kleve och Axel Lundegård. Man vill också engagera dagens unga skånska författare med uppläsningar, möten och föreläsningar.