Hjalmar Gullberg

Som student vid Lunds universitet skrev Hjalmar Gullberg (1898-1961) spexverser och utvecklade den gullbergska stilen i vilken han blandade högt och lågt, andligt och materiellt, och i sin första diktsamling 1927 slår han an den ton av främlingskap, dödslängtan och melankoli som ljuder i hela hans diktning. Den inåtvände, lärde diktaren blev på 1930-talet en folkkär skald, från 1936 radioteaterchef och ledamot av Svenska Akademien från 1940. Hjalmar Gullberg-sällskapet bildades sommaren 1998 och ser som sin uppgift att främja intresset för Hjalmar Gullbergs diktning, huvudsakligen genom att arrangera program kring skalden. Sällskapet ger också ut en skriftserie med texter av och om Hjalmar Gullberg.