Elsa Grave

Poeten Elsa Grave (1918-2003) skapade sin egen jord och egen rytm där hon på luftandars vis rörde sig fritt, stigande och fallande bland »fossil« och »blåmusslor«, »luftforell« och »flygande ko«. Hon hade sin egen teologi, där de höga väsen som omgav henne och gav mod och kraft kunde ta skiftande form, deras namn kunde vara fred på jorden, rättvisa åt de svaga, vindens frihet och konstens eviga liv. Elsa Grave-sällskapet bildades den 17 januari 1998 och vill genom sin hemsida, medlemsbrev och andra utskick sprida information om aktuell verksamhet, till exempel lyrikuppläsningar, teaterföreställningar, föreläsningar, konstutställningar, musikarrangemang och filmvisningar.