Emil Hagström

Klarapoeten och arbetardiktaren Emil Hagström (1907-1970) föddes och växte upp i Nylandsån utanför Sollefteå. När han i början av trettiotalet kommit till huvudstaden gick hans vandringar mellan tidningsredaktionerna i Klara, där en såld dikt eller novell gav husrum, mat och dryck för en eller flera dagar. Med tiden utkom både dikt- och novellsamlingar, inalles 16 böcker. Emil Hagström-sällskapet, grundat 2007, ska verka för att hålla hans diktning och prosa känd och levande, göra insatser på diktens och visans område i Emil Hagströms anda, samt uppmärksamma personer – diktare, kompositörer, förmedlare eller forskare – och organisationer som verkar i Emil Hagströms anda.