Britt G Hallqvist

Britt G. Hallqvist (1914-1997) var en prominent svensk författare, en av våra stora. De flesta författare är vanligtvis framstående inom ett område, och fuskar lite i andra genrer. Men Britt G. hade – med ett slitet men i detta sammanhang träffande begrepp – ovanligt många strängar på sin lyra. Hon var inte bara den kända barnboksförfattaren och poeten, hon excellerade även som översättare, psalmdiktare och författare av sångböcker och operalibretti. Britt G. Hallqvist-sällskapet konstituerade sig den 4 april 2012 i Lund med syftet att hålla hennes verk levande.