Gustav Hedenvind-Eriksson

Gustav Hedenvind-Eriksson (1880-1967) har påverkat de flesta svenska författare under 1900-talets första decennier, kanske speciellt 30-talsförfattarna. Hedenvind var en av pionjärerna bland autodidakterna. I sina böcker blandar han realism med myter och sagor till en egen berättarstil. Flera av hans verk handlar om rallare och deras inbördes sammanhållning och moral, och i sina jämtländska sagor behandlar han olika existentiella frågor som till exempel människans behov av religion och hennes kulturella utveckling. Hedenvindsällskapet grundades 1984 i syfte att bredda och sprida intresset för Hedenvinds författarskap samt främja forskning om honom. Sällskapet arrangerar olika aktiviteter i Strömsunds kommun med anknytning till författaren.