Verner von Heidenstam

Heidenstamsällskapet bildades år 1974. Sällskapets syfte är att sprida kunskap om Verner von Heidenstams författarskap, att levandegöra hans livsverk och att informera om aktuell Heidenstamforskning. Vi vill samla och vidga intresset för Heidenstam; hans person, hans tid och framför allt hans inflytande på svensk litteratur. Vi inbjuder föreläsare, deltar i symposier och reser i författarens spår samt samarbetar med stiftelsen Övralid.