Lennart Hellsing

Lennart Hellsing (1919-2015) debuterade som poet och barnboksförfattare redan på 40-talet. Hans första barnbok hette Katten blåser i silverhorn och kom 1945. I över sjuttio år i barnboksvärlden och över hundra böcker för barn fortsatte han att vara en nydanare inom svensk barnlitteratur, arbetade ständigt på att stärka barnbokens ställning och var fackligt aktiv under många decennier för att förbättra barnboksförfattarnas villkor. Lennart Hellsing-sällskapet startades 2009 för att främja kännedom om, utgivning av och forskning kring hans liv och verk och för att vara ett forum för spektakel, fest, poesi, bild, musik och dans i Lennart Hellsings anda.