Gustaf Hellström

Gustaf Hellström (1882-1953) representerar en central linje i svensk 1900-tals litteratur. Han är en av »tiotalisterna«, alltså de nya realister som för lång tid framåt skulle dominera den svenska prosaskildringen. Samtidigt är han unik också inom sin egen generation, i och med sin verksamhet som DN:s utrikeskorrespondent i London, Paris och New York vilken ger ett spännande jämförande perspektiv på hemlandets förhållanden. Intressant är också det dynamiska och fruktbara växelspelet mellan författaren Hellström och journalisten. Gustaf Hellström-sällskapet, grundat år 2000, vill skapa ökat intresse för Gustaf Hellström hos allmänheten och även stimulera forskning. Man anordnar möten med föredrag och samkväm, publicerar ett fylligt medlemsblad och sedan 2013 också en skriftserie.