Alf Henrikson

Alf Henrikson (1905-1995) var omvittnat produktiv både på vers och på prosa och inom mångahanda genrer. Dryga sex decennier av nära nog dagligt versskrivande i DN har i bokform reducerats till ca 16 versböcker. Utöver all vers – den mesta tidningsversen är ju aldrig omtryckt i bokform – har Alf Henrikson producerat ett par hyllmeter prosa i främst historiska ämnen, och dessutom finns egna pjäser och texter till musik, från visor och schlager till operalibretton. Alf Henrikson-sällskapet instiftades redan under författarens levnadstid, men den praktiska verksamheten inleddes i juni 1996, ett drygt år efter författarens död. Uppgiften är att vidga och fördjupa intresset och förståelsen för hans verk, att ta tillvara hans oerhört rika produktion och göra den tillgänglig för alla intresserade.