Ellen Key

Ellen Key (1849-1926) undervisade på 1880- och 1890-talen i Anna Whitlocks progressiva skola, föreläste på Stockholms arbetareinstitut, tog ställning för yttrande- och tryckfrihet, fredlig unionsupplösning med Norge 1905, kvinnlig rösträtt och för kärlekens frihet, som för henne utgör grunden för äktenskapet och indirekt för politiken. År 1910 byggde hon åt sig villan Strand vid Omberg. Devisen på öppna spisen där: accende et arde!, ›tänd och brinn!‹, vittnar om hennes intensiva och engagerade personlighet och liv, trots besvikelser, den största förmodligen att inte ha fått bilda egen familj. Ellen Key-sällskapets syfte är att »rikta förnyad uppmärksamhet på Ellen Keys betydelsefulla livsverk... i samarbete med Stiftelsen Ellen Keys Strand«.