Gunnar Kieri

Få har betytt så mycket för att göra Tornedalen och dess historia känd för en bredare allmänhet än författaren Gunnar Kieri (f. 1928) i en lång och ännu oavslutad rad av berättelser om människor i forna tider och ända till idag. Gunnar hämtar inspiration både ur egna erfarenheter under ett långt och händelserikt liv liksom i egna studier och efterforskningar både hos levande människor och i gamla dokument. Hans ivriga färdande runt omkring i det vidsträckta Tornedalen ger underlag till hans skildringar av dess olika bygder.

Sällskapet Gunnar Kieris Vänner bildades 2011 för att främja utgivning och spridning av Gunnar Kieris litterära verk, sprida kunskap om hans liv och gärning och stödja honom i hans fortsatta litterära skapande.