Aksel Lindström

Aksel Lindström (1904-1962) har kallats Jämtlands nationalskald, men också beskrivits som en tillvarons emigrant, den komplexe bondpojken från Rossbol. I unga år utvandrade han till Amerika, där han bland annat studerade konst i Minneapolis och var guldgrävare och trapper i Alaska. Med sitt gedigna historiekunnande, sin fantasirikedom och formuleringsförmåga skapade han den så kallade Frösötrilogin, som i efterhand erkänts som en av de främsta verken i Norden som skönlitterärt behandlat sagatiden och skildringen av brytningstiden mellan hedendom och kristendom i Jämtland. Aksel Lindström-sällskapet bildades 1994 i Ås utanför Östersund. Sällskapet deltar i många aktiviteter, bland annat i författarseminarier av olika slag, och stod även bakom nyutgivningarna av Frösötrilogin (1997) och Vidundret (1998).