Ebba Lindqvist

Ebba Lindqvist (1908-1995) gestaltar i sin lyrik havet, kärleken och döden med en allmängiltighet och personlig laddning som gör henne aktuell inte bara i sin tid utan även i vår. Hennes diktporträtt är förankrade i såväl biblisk/klassisk tradition som nutid. Inte minst hennes kvinnoporträtt rymmer en ännu outforskad stark dynamik av dödslängtan och stark kärlek till livet; formen är återhållsam men innehållet eruptivt. I samband med den första konserten till hennes minne i Grebbestads kyrka sommaren 1996 bildades Sällskapet Ebba Lindqvists Vänner, som har som mål att verka för bevarandet av hennes minne och att i detta syfte bl.a. samla tillgänglig dokumentation om hennes diktning och stödja forskningen om denna. Sällskapet skall också uppmärksamma och stödja tonsättare, aktörer och konstnärer som i sin konstutövning fått inspiration av Ebba Lindqvist och hennes diktning.