Bodil Malmsten

Bodil Malmsten (1944-2016) var en av 1900-talets stora svenska författare, älskad av både en stor publik och kritikerkår. Hon skrev dikter, romaner, noveller, dramatik och kåserier som alla präglades av hennes säregna, rytmiska litterära språk, kännetecknat av ordvändningar, intertexter och en ständig lek med ordens betydelser. Bodil Malmsten-sällskapet är en ideell förening med syfte att sprida kunskap om Bodil Malmstens författarskap. Medlemskap 2018/19 kostar 125kr.