Harry Martinson

Harry Martinson (1904-1978) räknas som en av de så kallade autodidakterna, självlärda författare från arbetarklassen. 1974 tilldelades han Nobelpriset i litteratur »för ett författarskap som fångar daggdroppen och speglar kosmos«. Harry Martinson-sällskapet bildades 1984 i författarens barndomssocken Jämshög i Olofströms kommun och är ett av de större litterära sällskapen i Sverige. Sällskapet publicerar en årsbok och medlemstidningen Doris samt anordnar föredrag, utflykter m.m.