Vilhelm Moberg

Intresset för Vilhelm Moberg och hans författarskap har alltid varit stort. Hans bästa prosa och dramatik är tidlös – och just därför ständigt aktuell. Därför grundades Vilhelm Moberg-Sällskapet den 19 augusti 1989. Vilhelm Moberg-Sällskapets syfte är att främja intresset och förståelsen för Vilhelm Moberg och hans författarskap, att verka för att hans texter hålls tillgängliga i goda tryckta upplagor, och att uppmärksamma och stödja forskningen kring hans liv och författarskap, bland annat genom att ge ut en skriftserie.