Ludvig Nordström

Ludvig Nordström (1882-1942) författade bl.a. romaner, noveller, dikter, essäer, debattskrifter, reportage – däribland det som 1938 blev boken Lort-Sverige. Han bars av en stark framtidstro, grundad på den expanderande industrialismen i regionen, och utvecklade en alldeles egen utopisk lära som han kallade totalism, och som han inför oförstående kritiker och läsare predikade i sina skrifter, främst från 1920-talet och framåt. Eftervärlden har bedömt att han själv skrev bäst i det lilla formatet men själv ägnade han sig helst åt att skriva vidlyftiga romanserier i Balzacs anda. Ludvig Nordström-sällskapet bildades den 25 februari 1992, på författarens 110:e födelsedag, av några lärare på Mittuniversitetet (dåvarande Mitthögskolan), med syftet att främja intresset för och studiet av Ludvig Nordströms författarskap. Sällskapet har sitt säte i Härnösand, den stad som i Nordströms böcker kallas »Öbacka«, men sällskapets medlemmar är spridda över hela landet.