Birger Norman

Birger Norman (1914-1995) blev känd dels som finstämd lyriker, dels som kultur- och samhällsdebattör på socialdemokratisk och kristen grund. Erfarenheterna från hembygden och det tidiga 30-talet kom att prägla honom och utgör på många sätt ett tema i hans författarskap. Han kände stark samhörighet med den samhällsklass varifrån han utgått och kanske var han den reformistiska arbetarrörelsens starkaste kulturella röst under flera årtionden. Birger Normansällskapet grundades 2004 och har som syfte att vårda och vidga intresset för Birger Norman, fördjupa förståelsen för hans prosa, poesi och dramatik samt lyfta fram hans betydelse som kultur- och samhällskritisk debattör. Det årliga Birger Normanpriset delas ut till en mottagare som har »verkat i Birger Normans anda«.