Personhistoriska Samfundet

Personhistoriska samfundet är en vetenskaplig förening som har till ändamål att väcka och underhålla intresset för personhistorisk och biografisk forskning. Dess huvuduppgift är att utge Personhistorisk Tidskrift, en väl ansedd vetenskaplig tidskrift som finns på de flesta större bibliotek.