Povel Ramel

Genom Povel Ramels egna memoarer kan man utläsa att han redan som barn var utpräglat kreativ, uppfinningsrik och nyfiken med sinne för snillrik lek med ord, ton och bild. Hans digra karriär omfattar radiounderhållning, skivinspelningar, Knäppupp- och andra revyer, filmer, tv-serier, krogshower, böcker och först som sist en lång rad klassiska sångtexter och karamelodier. Povel Ramel-sällskapets syfte är att verka för att Povel Ramels konstnärliga gärning bevaras, sprids och hålls levande. Sällskapets medlemstidning Sverker utkommer två gånger om året.