Anna Rydstedt

Anna Rydstedt (1928-1994) publicerade åtta diktsamlingar. Hennes poesi tar ofta sin utgångspunkt i den öländska naturen och vardagslivet på gården i Ventlinge, men det hon beskriver är allt annat än provinsiellt – hon får stenar, havsvågor, gräs och te att ånga av de stora existentiella frågorna. Hon knyter ihop horvan med himlen, Ventlinge med världen och den lilla kattungen med de stora kasten mellan liv och död. Hon kan skriva enkelt om det allra svåraste och hjälper oss att se vardagen med nya ögon. År 2009 bildades Anna Rydstedt-sällskapet vars syfte är att sprida kännedom om Anna Rydstedts liv och diktning.