Viktor Rydberg

Diktare, journalist, forskare och lärare. Religiös och språklig reformator. Den viktigaste svenske författaren mellan Almqvist och Strindberg. Singoallas och Tomtens upphovsman. Fattigbarn från Jönköping. Berömd och hatad för en bok som förnekade Kristi gudom. Vid sin död landets mest aktade kulturperson. Nu nästan glömd. Viktor Rydberg-sällskapet verkar för att bevara minnet av, sprida kunskapen om och stimulera studiet av Viktor Rydberg (1828-1895) och vara en mötesplats för alla som är intresserade av Rydberg, hans verk och hans tid.