Maria Sandel

Maria Sandel-sällskapet bildades 2011 för att lyfta fram och sprida kännedom om Sveriges första kvinnliga proletärförfattare; Maria Sandel, som levde mellan åren 1870-1927 och var bosatt på Kungsholmen i Stockholm. Maria Sandel gav ut sex böcker under sin livstid, men skrev berättelser, kampdikter och debattartiklar framför allt i arbetarpressen. Hennes böcker är realistiska skildringar av arbetarfamiljernas sorger och glädjeämnen kring förrförra sekelskiftet och hon är framför allt en skildrare av kvinnornas och barnens verklighet.