William Shakespeare

Shakespearesällskapets mål är att visa att Shakespeare är en man för alla tider (och för alla människor), att sprida information om Shakespeare och hans verk, att verka för nyutgåvor av Shakespeare på svenska, att bevaka utgivning av böcker om Shakespeare och hans verk och att verka för att Shakespeares pjäser sätts upp i Sverige. Fyra gånger per år ger man ut tidningen Shakespeare som i varje nummer behandlar en enskild pjäs.