Gustaf Schröder 

Gustaf Schröder (1824-1912) blev författare till ett stort antal självupplevda jaktskildringar, trots att han inte påbörjade sitt författarskap förrän han uppnått pensionsåldern. Många av hans berättelser skildrar jakter i Värmland och Dalarna, men det är inte bara jägare som bör ha intresse för denna litteratur, utan även den kulturhistoriskt intresserade. En rik skildring av livet och människorna i de bägge landskapens skogsbygder, är ”biprodukten” av hans berättelser.
Från 1887, året då han inledde sitt författarskap, bodde han i Stockholm,
närmare bestämt Narvavägen 20.