Torgny Segerstedt

Torgny Segerstedt (1876-1945) var under närmare tre decennier en av Sveriges mest kända
tidningsmän, under senare delen av den perioden också en av de mest stridbara. Den envisa kamp han som huvudredaktör Göteborgs Handels- och Sjöfarts-Tidning, från det att Hitler 1933 utnämnts till rikskansler och till sin död 1945, förde mot nazismen väckte beundran men också kritik, oro och hat.
Stiftelsen Torgny Segerstedts Minne bildades 1996 och arbetar tillsammans med sin vänförening för att med Torgny Segerstedt som förebild främja demokrati och yttrandefrihet. Den utdelar varje år två priser - Frihetspennan till en framstående publicist som verkar i Torgny Segerstedts anda och Frihetstonen till en artist eller kompositör som fäster uppmärksamheten på musikens roll i kampen för frihet. Stiftelsen finansierar också en Segerstedtprofessur vid Göteborgs universitet, ger ut en årsskrift, arrangerar varje vår en Segerstedtföreläsning, anordnar fortbildningskurser för lärare och delar ut stipendier till studenter och gymnasieelever.