Hjalmar Söderberg

Hjalmar Söderberg (1869-1941) är en av 1900-talets stora svenska författare. Han uppmärksammades tidigt för de egenskaper som fortfarande gör att han är älskad av många läsare: den personliga blandningen av vemod och skärpa, av allvar och lekfullhet, av melankoli och kvickhet, av oföretagsamhet och engagemang. Söderbergsällskapet stiftades 1985 för att främja intresset för Hjalmar Söderbergs författarskap, hans person och hans tidsmiljöer.