Svenska Vitterhetssamfundet

Svenska Vitterhetssamfundet är en ideell förening och den stiftades 1907 för att »utgifva klassiska svenska författares verk i vetenskapligt tillfredsställande upplagor«, som det formuleras i samfundets äldsta stadgar. Utgivningen rör författare, vars verk tillkommit efter reformationen, den äldste hittills är Georg Stiernhielm och den yngste Gustaf Fröding. Sedan Vitterhetssamfundet stiftades har två till tre böcker årligen utsänts till medlemmarna och omkring 170 volymer har tryckts av närmare 40 författare.