Svensk Mediehistorisk Förening

Svensk Mediehistorisk Förening fick sitt namn 2018 men har sina rötter i Föreningen Sveriges Tidningsmuseum som bildades 1947. Föreningen har till uppgift att stödja och stimulera den press- och mediehistoriska forskningen i landet, utge publikationen Mediehistorisk årsbok, stimulera till internationella kontakter inom området, och verka för att press- och mediehistoriskt källmaterial bevaras.