Emanuel Swedenborg

Skandinaviska Swedenborgsällskapet bildades i sin nuvarande form i Stockholm år 1978. I likhet med sina engelskspråkiga motsvarigheter, Swedenborg Society i London och Swedenborg Foundation i Pennsylvania, är sällskapet religiöst neutralt och öppet för alla som är intresserade av Emanuel Swedenborg och hans verk. Sällskapet har sedan starten nyöversatt flera av Swedenborgs teologiska verk till modern svenska och danska, och ämnen och skrifter från Swedenborgs vetenskapliga produktion har publicerats inom ramen för en serie årsskrifter, Swedenborgiana, i samproduktion med Föreningen Swedenborgs minne.