Aktuellt

DELS Medlemsbrev nr 1/2021

Välkomna till ett nytt spännande och händelserikt verksamhetsår med DELS! 2020 präglades av begränsningar på grund av covid 19-pandemin, men viss verksamhet har kunnat genomföras som Litterära matinéer, bokutgivning och utgivning av littera...

Sverigekontakt om ”Sverige läser!”

Sverige läser! är en slags serendipitybok – man letar efter något, och hamnar slumpartat i en massa andra intressanta texter och aha-upplevelser som för vidare och vidare till böcker och författarskap man inte hade en aning om att man skulle ...

Svensk Bokhandel om ”Sverige Läser!”

Vi får hela tiden frågan: Vad ska man läsa för böcker? Dagstidningarna talar bara om böcker som kom ut förra veckan. Vi vill visa på att den svenska litteraturskatten är enorm. När vissa pratar om kanon, att det finns 20 böcker, vill vi vi...

DELS Verksamhetsberättelse 2019

Verksamhetsberättelsen för DELS år 2019 med redogörelser för styrelsens sammansättning, ekonomi, möten och aktiviteter och tidskriften Parnass...

DELS Medlemsbrev 3/2020

DELS Medlemsbrev 3/2020 med det senaste från styrelsen och nytt datum för det uppskjutna årsmötet, som blir digitalt. ...

OBS! Inställda möten på grund av Corona

På grund av det rådande läget med risk för spridning av Corona-virus i samband med publika sammankomster tvingas vi ställa in i närtid planerade möten. Det gäller såväl de två återstående litterära matineerna (15 och 22 mars) som det re...

Medlemsbrev 1/2020

Medlemsbrev 1/2020 från DELS styrelse har sänts till sällskapens kontaktpersoner ...