Aktuellt

Cikadavandring

Två litterära sällskap i samarbete med Naturskyddsföreningen Huddinge aktualiserade bergcikadan under guidade exkursioner...

Småländsk bokmässa

Nyligen hölls en bokmässa -SMÅlit - i Jönköping med deltagande från DELS och Parnass...

DELS Medlemsbrev nr 3/2022

Det senaste frrån styrelsen med bl a rapport från årsmötets paneldiskussion om Den litterära visan...

DELS Medlemsbrev nr 2/2022

Rapporter om senaste och kommande verksamhet. Bland annata om literaturpolitikmötet, DELS-enkäten, och årsmötet...

DELS Medlemsbrev nr 1/2022

Medlemsbrevet innehåller bland annat information om enkäten till medlemssällskapen, Parnass kommande nummer, årsmötet, Bokmässan och ett planerat seminarium om sociala medier....