DELS Medlemsbrev nr 2/2024

DELS Medlemsbrev nr 2/2024

INBJUDAN TILL VÅRMÖTE MED ÅRSMÖTE

Dag och tid: lördagen den 27 april 2024
kl. 13.00 i Stockholm
Plats: Silviebergsrummet,
Fyrverkarbacken 28, Stockholm

PROGRAM
13.00 Välkomna!
13.15 Årsmöte

13.45 ”Svindlande otänkbart.
Gentlemannatjuvar, bedragare och
bluffmakare i fiktion och verklighet”.
Föredrag av Göran Wessberg, f.d. lektor
i Scandinavian Studies i Auckland och
professor vid Lotterifakulteten, Pekings
universitet.

14.15 Måltid. Nya medlemmar
presenterar sig. Diskussion om
gemensamma medlemsfrågor – Parnass,
Bokmässan, Övriga frågor
16.00 Avslutning

Alla handlingar till årsmötet kommer
att finnas på www.dels.nu .

Kostnad: 250
kr för måltiden. Insätts på pg 621928-1
eller swish 1234616520. Glöm inte att
ange namn och sällskap.
Anmälan senast den 20 april till
alexandersson.par@telia.com (ange ev.
allergier eller andra önskemål
beträffande maten).

Själva årsmötet är
gratis, men man bör ändå anmäla sig för
att underlätta upprättandet av
deltagarförteckning.

Till Fyrverkarbacken kommer man
enklast med buss till
Västerbroplan(bland annat buss 4, 54
och 77) eller Fria Ukrainas plats(bland
annat buss 1). Det finns hiss från
Fyrverkarbacken upp till lokalen
(kod 6319). Ring när du kommer fram
(070-550 93 96) så kommer vi och
öppnar.

Kommande aktiviteter med DELS

DELS skall genomföra en aktivitet på
biblioteket i Österåker

Det blir en aktivitet på
Söderbokhandeln i Stockholm 7 maj.
Harry Martinson-sällskapet,
Årstasällskapet för Fredrika Bremer-
studier med flera sällskap medverkar.

Svenska Akademien har bjudit in de
litterära sällskapen på Öland till en
aktivitet i Vita Villan i Borgholm i juli.

Drottninggatans Bokbord i Stockholm
planeras till den 18 augusti.

Bokmässan 2024

DELS skall ha ett möte med Bokmässan
om DELS och medlemssällskapen
deltagande i fortsättningen.
DELS har ett avtal med Bokmässan
(26 – 29 september) som reglerar vår
verksamhet.
Det finns möjlighet för sällskapen att
vara med en dag på mässan som gäst i

DELS monter för 1000 kronor – om
man inte har varit med under de senaste
tre åren. I priset ingår ett föredrag,
bokbord och två entrébiljetter.
Mässan skickar ut inbjudan till alla
sällskap som tidigare deltagit med egen
monter och deadline för anmälan om
program till årets scen är 30 april.

Georg Hahne