Anna Maria Lenngrens upplysning: Ett 200-årsjubileum

I vår tid är Anna Maria Lenngren (född Malmstedt, 1754-1817) främst berömd som poet och som en av Stockholms Postens vassaste pennor. Trots att hon är en av Sveriges genom tiderna mest uppskattade skalder har det forskats förvånansvärt lite kring hennes verk. Den 8 mars – den internationella kvinnodagen – 2017 är det 200 år sedan Lenngrens dödsdag. Forskningsprojektet Performing Premodernity* och det nystartade Lenngrensällskapet uppmärksammar i samband med detta Lenngren och hennes diktning genom en tvådagars konferens om Lenngrens roll som upplyst kvinna i 1700-talets Sverige, och önskar genom två musikevenemang – i samarbete med Drottningholms Barockensemble – stimulera och uppmuntra till ny forskning om författaren. Detta 200-årsjubileum äger rum på Riddarhuset i Stockholm 8-9 mars. Såväl föreläsningar som konserter är öppna för allmänheten.

En rad framstående forskare från olika svenska lärosäten har bjudits in och kommer att föreläsa mellan kl 10 och 17 båda dagarna. Den första konferensdagen, 8 mars, fokuserar på Lenngrens utbildning och hennes väg in i litteraturen som operaöversättare. Dagen avslutas i Riddarhussalen med en konsertant uppsättning av Lenngrens översättning av operan Lucile (1776, franskt libretto av Marmontel, med musik av Grétry). Musiken spelas av Drottningholms Barockensemble under ledning av Performing Premodernitys Mark Tatlow. Lucile var inte bara Lenngrens första operaöversättning utan även den första opéra-comique som sattes upp på svenska. Det är minst sagt anmärkningsvärt att en endast 22 år gammal kvinna vid denna tid stod för översättningen som med stor succé sattes upp på Kongl. Svenska Theatren. Lenngrens företal till Lucile var dedicerat till hertiginnan Hedvig Elisabeth Charlotta, hertig Karls gemål, och har kommit att bli känt som något av Lenngrens mest explicit uttryckta åsikter om kvinnors rätt till vittert arbete. Företalet kommer att läsas upp av skådespelerskan Stina Ekblad.

Dag två, 9 mars, handlar om hur Anna Maria Lenngren reflekterade kring rollen som lärd kvinna och om hur hon relaterade till fransk respektive svensk upplysning. Denna dag avslutas med en hyllningskonsert på Riddarhuset med Drottningholms barockensemble, skådespelerskan Stina Ekblad och sångerskan Sofia Niklasson. Föreställningen kommer att innehålla såväl musik och sång från Lenngrens samtid, samt recitation av Lenngrens och andra kvinnliga 1700-talspoeters texter. Mattias Lundberg, professor i musikvetenskap och känd från podden Den svenska musikhistorien, har i samarbete med Drottningholms Barockensemble utarbetat denna kvälls program och kommer att agera konferencier.

Anmälan till de kostnadsfria föreläsningarna görs till maria.gullstam(at)teater.su.se senast 24 februari, och konsertbiljetter kan köpas (för 150 kr/st) på www.billetto.se.

Varmt välkomna!

Maria Gullstam
Ordförande i Lenngrensällskapet och doktorand inom Performing Premodernity

*) Performing Premodernity är ett femårigt, tvärvetenskapligt och internationellt forskningsprojekt (finansierat av Riksbankens Jubileumsfond, baserat vid Stockholms universitet) om sex forskare som studerar teater- och musikideal under perioden 1760-1815.