Att söka medel för litterära sällskap

På DELS höstmöte delade Åsa Morberg från Stig Sjödin-sällskapet med sig av en del erfarenheter av att söka medel till litterära sällskap. Här följer i koncentrat hennes råd.

Medelsansökningar för litterära sällskap

Det är viktigt för de litterära sällskapen att ha pengar för sin verksamhet. Vi i Stig Sjödin-sällskapet har arbetat mycket med ansökningar och vill vill tipsa om att kontakta era regioner. Vi har mycket bra kontakt med Region Gävleborg. De har en särskild handläggare nu för litteraturen. Vi söker från fonder, men vi har också arbetat med fundraising och gåvor. Vi har naturligtvis medlemsavgifterna och då har vi möjlighet att ta in organisationer som medlemmar och de betalar en större medlemsavgift.
Regionerna har ett kulturansvar, men litteraturen kan vara styvmoderligt behandlad. Kontakta regionen och delta i utvecklingen, det är en förutsättning för att erhålla regionala medel. Bjud in ansvarig till era event. Ta reda på vad regionen kan stödja.Det finns såväl lokala fonder som regionala fonder och riksfonder. Viktigt att man läser anvisningarna noga och anpassar motiveringarna. Viktigt att sällskapet håller kontroll på balansräkning, budget, verksamhetsplan och verksamhetsberättelse,
Pröva ”fundraising” dvs. prova att samla in frivilliga bidrag genom att engagera individer, företag, välgörenhetsstiftelser eller statliga myndigheter. Minnesgåvor behöver ett särskilt konto och något som sticker ut. Bestäm ändamål. Ordna med minnesbevis och ta kontakt med ortens begravningsbyråer. Mycket är gratis: Kontakta lokala tidningar, kulturredaktörerna och lokalradions publiknätverk. Kom ihåg att påverka politiker på riksplan, regionala plan och lokalplan! Uppvakta politiker. Bjud in tjänstemän. Biblioteken är viktiga och kan sponsra.
Pröva nya vägar! Lycka till!
Åsa Morberg