Medlemsbrev nr 6/2022

MEDLEMSBREV nr 6/2022 från styrelsen för DELS

Så kan vi utveckla det litterära Sverige!

*Det måste till fler samarbeten mellan de litterärasällskapen i landet.
Ta Västernorrland som exempel där sällskapen har många gemensamma program.

*Det är i regionerna som ”läsrörelsen”kan utvecklas.
Uppmuntra till regionala författarträffar med DELS sällskap!
Uppvakta politikerna!

*Satsa på skrivartävlingar bland skolungdomen!

Det var några idéer som diskuterades under
DELS höstmöte och Utbildningsdag.

35 av DELS omkring 125 litterära sällskap hade mött upp i Stockholm och redovisade
vad som händer runt om i landet och gav exempel på litterära samarbeten.
Den första delen av utbildningsdagen handlade om hur vi bättre kan utnyttja
sociala medier för att ”sälja” oss och våraförfattare. Många har hemsidor och når ut
till medlemmar och andra intresserade via facebook, youtube, instagram och poddar.

Sigrid Fredriksson, Margit Fribergsällskapet, är en flitig ”poddare”
och Hervor Sjödin från Laura Fitinghoff-sällskapet bjuder på populär högläsning via
facebook. En ny tid står för dörren som redan har öppnats på vid gavel till internet och tekniken.

Sällskapen bör i ännu större utsträckning ses vid regionala författarträffar och som
inte behöver ”kosta skjortan.”
Det regionala litterära seminariet som Dan Andersson-sällskapet arrangerade i
Ludvika i oktober är ett bra exempel. Seminariet ingick i projektet Dan
Andersonland och kunde finansieras med regionalt stöd.
Femton av DELS sällskap medverkade och diskussionens vågor gick höga. Seminariet
inramades av en minimässa på Ludvika bibliotek.

Under sommaren samlas västernorrländska sällskap till litterära
samkväm i Härnösand – ett annat exempel på samverkan.

-Ta kontakt med politiker och tjänstemän i regionerna och var med i utvecklingen av
kulturplanen, uppmanade Åsa Morberg från Stig Sjödin-sällskapet, verksam i
region Gävleborg.

-Ta med regionansvariga på olika arrangemang och få dom intresserade! Sök
pengar ur fonder! Pröva nya vägar!

Birgitta Wistrand, DELS ordförande, frågade sällskapen om det nu är läge att
uppvakta de nya ministrarna i regeringen om betydelsen av läsande och litteratur i
samhället och inte minst i skolorna. Svaret blev ett unisont ja!

Inte minst behöver intresset för att läsa ochskriva uppmuntras bland barn och
ungdomar. Natascha Lazlo från Per Anders
Fogelström-sällskapet berättade om
skrivartävlingen som pågår i Fogelström-
gymnasiet i Stockholm och som har
utvecklats till en succé.

DELS höstmöte slutade i hoppfullhet och optimism. Det bollades många idéer och
det kändes lite som att framgången fanns där, bakom hörnet, men att det nu gäller att
inte tappa målen ur sikte!

Fler litterära aktiviteter

*Författarsamtal, uppläsningar och musik
på Samiska litteraturfestivalen BAGO IN
BOOKS 17-19 november i Jokkmokk.

*VÄRMLANDS BOKFESTIVAL på
Nöjesfabriken i Karlstad 18-19 november
rymmer 120 programpunkter.

*GÄVLIT Gävles egen litteraturfestival
pågår 18-20 november.
Augustprisvinnarna Maja Hagerman och
Patrik Svensson ställer upp.

*På Växjö bibliotek hålls den 19
november KRONOBERGS
BOKMÄSSA.

*HALLÄNDSK BOKMÄSSA arrangeras
på Forum Hyltebruk den 26 november.
Samma datum kan man besök.

TORSLANDA BOKMÄSSA i
Kulturhuset Vingen.

Nytt sällskap på gång

Olle Adolphson-sällskapet är på väg att bildas. En arbetsgrupp undersöker
förutsättningarna.
Det borde finnas ett stort intresse för att vara med och stötta ett Olle Adolphson-
sällskap!? Hör av er till:
Nils Assarson 0709-709737
nilsassarson@gmail.com

Citatet

”Bildning är det som blir kvar när vi glömt vad vi lärt oss” (Ellen Key)

Georg Hahne