Bildning intresserade stor publik

Intresset var stort när Parnass bjöd in till evenemang om bildning på Stadsbiblioteket i Stockholm den 21 september. Oväntat många, 75 personer, kom för att lyssna på när Odd Zschiedrich och Barbro Hedvall talade om vad begreppet bildning innebär. Evenemanget skedde i anslutning till utgivningen av Parnass senaste nummer. Det innehåller två teman – ett om bildning och ett om arbetardiktaren Stig Sjödin från Sandviken.