Regionalt litterärt seminarium i Ludvika

Regionalt litterärt seminarium

Den 21-23 oktober arrangerar Dan Andersson-sällskapet och DELS i
samverkan med Brunnsviks folkhögskola och Ludvika bibliotek och med stöd av
Region Dalarna ett Regionalt litterärt seminarium i Ludvika.
Följande sällskap i Mellansverige har bjudits in till seminariet:

WernerAspenström-sällskapet,

Stig Sjödin-sällskapet,

Nils Ferlin-sällskapet,

Karlfeldtföreningen i Folkare,

Karlfeldtsamfundet,

Martin Koch-sällskapet,

Gustaf Schröder-sällskapet,

Folke Dahlberg-sällskapet,

Olle Svensson-sällskapet,

Johan-Olov Johansson-sällskapet,

Wallinsamfundet,

Selma Lagerlöf-sällskapet,

Gustaf Fröding-sällskapet,

Hjalmar Bergman Samfundet

och förstås Dan Andersson-sällskapet.

Meningen med seminariet är att sällskapen skall träffas och lära känna varandra,
utbyta erfarenheter och diskutera samarbetsmöjligheter.

Det blir program i det nyligen invigda Dan Andersson-museet i Ludvika och på
Ludvika bibliotek samt på Brunnsviks folkhögskola där Dan Andersson studerade
vinterkursen 1914/15.