DELS på Bokmässan

DELS på Bokmässan i Göteborg

Vid årets Bokmässa i Göteborg den 22 – 25 september deltog inte mindre än 27 litterära
sällskap med 53 föredrag på DELS egen scen på mässan. Varje dag inleddes med gäster som
samtalade med Birgitta Wistrand/ DELS och Charlotta Kåks Röshammar/Parnass om
litteraturens betydelse och olika vägar in i litteraturen för barn, unga och vuxna innan
programmet fortsatte kring enskilda författarskap. Applåder och stor uppskattning, fantastiskt
program som någon sa i publiken …