DELS Medlemsbrev nr 1/2024

DELS Medlemsbrev nr1/2024

Lättare för sällskapen att vara med på Bokmässan?

Den årliga bokmässan i Göteborg med
DELS egen scen för sällskapens
framträdanden från morgon till kväll är en
stor och betydelsefull kontaktyta gentemot
den läsande allmänheten. Där har vi även
möjlighet att under fyra dagar träffa och
prata med andra sällskap från landets alla
hörn. Under senare år har vi dock blivit
färre, då monterkostnaden och fyra dagars
närvaro har blivit för betungande för en del
sällskap.

Styrelsen diskuterar nu med Bokmässans
ledning om hur ett annat upplägg skulle
kunna se ut för att fler sällskap skulle
kunna delta, och förhoppningsvis
återkomma.

Medlemsavgifterna oförändrade

Styrelsen har beslutat att inte höja
medlemsavgifterna till DELS under 2024.

DELS Årsmöte

DELS Årsmöte hålls den 27 april
kl.13.00-16.00. i en lokal på
Fyrverkarbacken på Kungsholmen i
Stockholm.
Handlingarna inför mötet,
verksamhetsberättelse och balansräkning,
skall finnas tillgängliga på hemsidan från 1 april.
Nya sällskap får också möjlighet att kort
presentera sig under mötet.
Närmare information om programmet
för årsmötet och anmälan i kommande
Medlemsbrev!

/Georg Hahne