DELS Medlemsbrev nr 3/2022

MEDLEMSBREV nr 3/2022 från styrelsen för DELS

 

Den litterära visan

I Akademiens visbok uppmanar Evert Taube oss i ”Så länge skutan kan gå” att sjunga ”så länge hjärtat kan slå!”

Och visst; den svenska litterära visan har alla förutsättningar att kunna leva vidare – i förhoppningsvis eviga tider!

Det konstaterade också den kunniga panelen när Akademiens ”En svensk visbok” var diskussionsämnet på DELS årsmöte

I panelen: Olof Holm, Bellmansällskapet, Maria Lindström, Birger Sjöbergsällskapet, Jimmy Ginsby, Dan Andersson-sällskapet och David Anthin, Evert Taubesällskapet. Den sistnämnde står tillsammans med Martin Bagge för urvalet, kommentarerna och ordförklaringarna i boken.

Nestorn och visans mästare Pierre Ström gav i ett framträdande några exempel på visans sprängkraft och innersta väsen.

David Anthin berättade lite om urvalsprinciperna.

Vi var livrädda att de litterära sällskapen skulle känna sig trampade på tårna om man inte fick med något örhänge. Därför blev bokens titel ”En svensk visbok” istället för ”Den svenska visboken”. Det finns ju så mycket att ösa ur och vi har försökt att fånga bredden.

Han avslöjade också att i en uppföljare av visboken så kommer melodin att hamna i fokus. Melodierna som vi alltid längtar till.

Hur som helst; visboken – 99 visor och en psalm (”Den blomstertid nu kommer” – förstås) har fått mycket beröm och nästan ett succéartat mottagande.  Om inte en kioskvältare så har boken alla förutsättningar att bli en riktig tillgång i bokhyllor och på bibliotek i framtiden?

-Må visan leva vidare och det kommer den att göra, menade Olof Holm.

-Även om visan har ett problem, den går inte att definiera, så har den självklart framtiden för sig, betonade Maria Lindström. Alla har ett behov av att sjunga och visan är till för alla!

-Det är någonting i visans väsen, det finns ett behov av riktighet och ärlighet, att våga bjuda på sig själv, konstaterade Jimmy Ginsby. Jag tror att visan kommer att vara lika bra i morgon som idag!

Och passande nog avslutades den musikaliska diskussionen med allsång. Pierre Ström stämde upp med Calle Schewens vals.

Det kändes bra på alla sätt! 


DELS enkät

Huvuddelen av de litterära sällskapen tycker att DELS gör ett bra jobb och har en hög ambitionsnivå när det gäller samverkan, informationsutbyte och att sprida upplysning och idéer kring litteraturen. Det framgår av svaren från den enkät som DELS har skickat ut.

DELS engagemang på mässor och vid bokbord och liknande arrangemang och möjligheterna för sällskapen att få framträda gemensamt till rimliga priser uppskattas.

”Sverige läser”-projektet får bra betyg och vi bör på alla sätt stötta läsning av äldre texter, gärna i samarbete med Svenska Akademien om nytryck av äldre texter.

På önskelistan: en föreläsningsserie med olika teman, fler möjligheter till framträdanden för sällskapen och hjälp med litterära dagar med inbjudna sällskap, gärna utanför Stockholm.

En förteckning över litteraturmässor i landet.

Verka för fler TV-program om våra författare och att kommunerna sätter upp litterära skyltar.

Parnass

Tidskriften Parnass är bra och läsvärd, heter det i enkätsvaren. Många i sällskapen är tacksamma för informationen som de får genom Parnass och är glada över att tidningen har fått en ”ansiktslyftning.”

”Vi ser Parnass som en värdefull tillgång som ger insyn i andra sällskaps verksamheter, genom kalendariet inte minst.”

Någon efterlyser fler notiser och kanske intervjuer om vad sällskapen har för sig.

Parnass bör så mycket som möjligt spegla sällskapens aktiviteter och hjälpa till att marknadsföra sällskapen – det blir en slags sammanfattande synpunkt!

Nästa nummer av Parnass kommer ut den 24 maj. Temat är förändring/politik.

Höstnumrets tema blir barn och unga och tidningen kommer att presenteras i samband med bokmässan i september.

Bokhelg 21-22 maj

DELS och 9 litterära sällskap deltar i Stockholms Bokhelg 21-22 maj på Stadsmuseums gård. 8 sällskap ställer upp med föredrag och har bokbord på gården.

DELS och Almqvist-sällskapet ordnar bokbord båda dagarna, Strindbergsällskapet endast föredrag.

Programmet

Lördag 21 maj 

Per Anders Fogelströmsällskapet

14.00 ”Familjeliv och föräldraskap i Stadserien”

EvaEmma Andersson och Karl-Olof Andersson

Jolo-sällskapet

14.30 ”Jolo-Stockholms ständiga betraktare”

Vibeke Olsson och Johan Erséus

Maria Sandelsällskapet

15.00 ”Maria Sandel-Kungsholmens poetiska röst”

Anne-Marie Lindgren

Söderbergsällskapet

15.30 ”På krogrunda med Hjalle vid förra sekelskiftets Stockholm”

Nils Sjöstrand

Söndag 22 maj 

Strindbergsällskapet

13.00 ”Kristina Adolphson berättar om August Strindberg och Harriet Bosse och läser dikter som berör denna relation”

Alf Henriksonsällskapet

13.30 ”Med Alf Henrikson på Stockholms vatten”

Catharina Grünbaum

Eyvind Johnson-sällskapet

14.00 ”Eyvind Johnson om Stockholm”

Per-Olof Mattsson

Taube-sällskapet

14.30 ”Sjung med Taube i Stockholm”

Allsång under ledning av trubaduren Tomas Edström med ackompanjemang.

 

Bokmässan i Göteborg

Det är ny regim för Bokmässan 22-25 september. DELS kommer som vanligt att ha en scen på plats – efter en lång tid av digital mässverksamhet.

15 sällskap har anmält sig med monter och 3 sällskap väljer att ha framträdanden under en dag.

Birgitta Wistrand håller ett kortare föredrag varje morgon och fokuserar bland annat på Parnass.

Hemsidan

DELS nya hemsida fungerar mycket bra och uppskattas i alla läger. Det är enkelt att navigera sig fram på sidan och det finns mycket information om de litterära sällskapen och om tidskriften Parnass.

Vi berättar också om hur man ansöker om medlemskap i DELS. Vi har de flesta av Sveriges litterära sällskap som medlemmar, över etthundra stycken, men det finns kanske intresse för att starta nya!?

Och som sagt: glöm inte bort att besöka hemsidan och söka efter en bok eller författare i digitala Sverige läser! Det är många tryck som gäller för att visa att sidan är viktig och intressant!

Gå in på www.dels.nu!

Ny medlem

Gustaf Schröder-sällskapet är ny medlem i DELS.

Gustaf Schröder var jägare och författare och skrev även ungdomsböcker med motiv från de värmländska finnskogarna.

Sällskapet som bildades 1989 har runt 500 medlemmar.

Sedan starten har man gett ut en serie nyutgåvor av författarens alla böcker, en bok per år, och den sista utgivningen kom 2020.

 

Ge bort en poesibok exempelvis Frithiofs saga

med lämplig vers:

Ej kan du på den gåfva klaga, 

som här jag lägger i din hand;

tro mig, det är den skönsta saga,

som diktats än i Sveriges land.

(1860)

/Georg Hahne