DELS Medlemsbrev nr 6/2023

MEDLEMSBREV nr 6/2023 från
styrelsen för DELS

Bokmässan…

50 programpunkter bjuder de litterära
sällskapen på under Bokmässan i Göteborg
28 september till 1 oktober. Det händer på
DELS-scenen. Även litteraturmagasinet
Parnass ståtar med en mängd program.
DELS/Parnass har dessutom en egen
monter på mässan.
Alla program finns pulicerade på föregående sida.

…och mer litterärt

De litterära sällskapen i Västsverige är i
full färd med att utveckla ett samarbete.

Göteborgs stadsmuseum har öppnat
möjligheter för att arrangera tre event som
sällskapen har med i planerna. Dessutom
finns stadsvandringar med på agendan.

Höstmötet 9 november

Vad händer med skolbiblioteken? Har
DELS uppvaktning av skolministern gett
något resultat?
Skolbiblioteksfrågan blir tema för
Höstmötet 9 november. Bland andra
kommer Grethe Rottböll,
Författarförbundets ordförande, till
mötet.
Mer information och chans att anmäla sig
kommer senare!

Sverige läser

Pocketboken Sverige läser är nu slutsåld
och en ny upplaga behöver tryckas.
Och webbplatsen är flitigt besökt.
En e-bok av Sverige läser kommer att
framställas och vi undersöker
möjligheterna till crowd funding av ett
nytryck. En lista för intresserade kommer
att läggas ut i DELS monter på bokmässan.

Nordiskt samarbete

Samarbeten med DELS motsvarighet i de
övriga nordiska länderna diskuteras.
2009 arrangerades en nordisk konferens på
Biskops Arnö med de litterära sällskapen i
Norden. Rubriken var ”Leve de nordiska
klassikerna”. Då var man överens om att
de litterära sällskapen är oerhört
betydelsefulla och ”behövde komma ut ur
garderoben”. Och att nordiska möten är
viktiga för idéutbyten.
Vi kommer nu att kartlägga vilka nordiska
litterära sällskap som är igång och ta
förnyade kontakter.

Nya medlemmar

Olle Adolphson-sällskapet och Frida
Stéenhoff-sällskapet har valts in som nya
medlemmar i DELS.

Seminarium

Fredrika Bremer Förbundets
Stipendiestiftelse bjuder in till en
eftermiddag i Stockholm till föreläsningar
och samtal om visionären och pionjären
Sophie Leijonhufvud Adlersparre och den
svenska kvinnorörelsen.
Seminariet hålls i Konstakademien 19
september kl. 13-18.

Parnass 30 år

Parnass kan fira 30 år i september och
nummer 3 är nu på väg till prenumeranter
och butiker.

1993 var det 200 år sedan Erik Johan
Stagnelius föddes och skalden hyllades i
Parnass första nummer. Och hör och
häpna  –  det är i år 200 år sedan Stagnelius
dog! Författaren Niklas Rådström hyllar
Stagnelius i höstnumret.
Parnass nummer 4 kommer ut den 5
december och handlar om bland andra Sara
Lidman- som skulle fyllt hundra år.

Årets medlemssällskap

Styrelsen har beslutat att inte dela ut
utmärkelsen Årets medlemssällskap och att
inte gå vidare med utmärkelsen.
Sällskapen ser olika ut, men alla gör
fantastiska insatser med de resurser som
står till förfogande. Det är svårt att urskilja
en vinnare och valet skulle vara orättvist
oavsett hur man väljer.

Citatet

Författare är sällan så
trötta på människor att de
tycker att det inte lönar sig
att tala om det för dem
(Karl Ragnar Gierow)

/Georg Hahne