Medlemsbrev nr 5/2022

MEDLEMSBREV nr 5/2022 från
styrelsen för DELS

Litterär samling i Ludvika

Nu gäller det att smida medan järnet är
varmt; uppvakta de nya ministrarna om
litteraturens betydelse för folksjälen!
*Skolministern måste förstå att prioritera
läsandet i skolorna!
*Använd lokalradions publiknätverk för
att påverka!
*Stimulera till regionala författarträffar
med DELS sällskap runt om i landet och
som kan finansieras med enkla medel!
”Litteraturen i centrum” var förstås mottot
när Dan Andersson-sällskapet och DELS
arrangerade ett litterärt regionalt
seminarium i Ludvika 21-23 oktober.

Det är i regionerna eller länen som
”läsrörelsen” kan utvecklas.
Förlagen bör kunna stimuleras att samla
författarna i en landsdel till träffar eller
bokmässor. Det måste till bättre
samarbeten mellan de litterära sällskapen.
Undersök i regionerna vilket kulturansvar
som ligger på vissa politiker och
tjänstemän! Tryck på och sök bidrag och
medel! Det finns pengar att hämta!

Centrumbegreppet blev också fysisk
verklighet när deltagarna samlades i Dan
Andersson Museet och på Ludvika
bibliotek i stadens centrala delar med en
Minimässa.

Men även folkrörelsernas högborg
Brunnsviks folkhögskola öppnade sina
studielokaler för litterära samtal och
passade på att inviga ett nytt bibliotek; Stig
Sjödin-biblioteket. Här kommer DELS in
som en folkrörelse som söker sig nya
vägar.

DELS, som samlar uppemot 120 litterära
sällskap, vill visa att den mänskliga
idealiteten inte har stelnat och dött.
Ordföranden Birgitta Wistrand pläderade
för det mänskliga mötet.

-Läs böcker och diskutera! Vi gör saker
tillsammans som det här regionala seminariet!

Och med bättre register i våra
sällskap når vi de rätta människorna!

Dan Andersson-sällskapet stod som värd
för regionträffen och presenterade bland
annat sitt nya Dan Andersson Museum och
det digitala kartprojektet med fysiska
vandringsleder Dan Anderssonland som
håller på att utvecklas till ett pedagogiskt
läromedel av rang.

Följande litterära sällskap medverkade:
Stig Sjödin, Erik Axel Karlfeldt, Per
Anders Fogelström, Nils Ferlin, Astrid
Lindgren, Frank Heller, Harry Martinson,
Elin Wägner, Emilia Fogelklou, Werner
Aspenström, Peter Nilson, Gunnar
Turesson, Grangärdebygdens
Kulturförening med Olle Svensson.

Bokmässan

Bokmässan i Göteborg, den första fysiska
på länge, registrerade runt 82 000
besökare.
DELS scenprogram med 53 föredrag gick
hem på mässan och fick många positiva
omdömen. Det var fullt hus vid flera
seminarier. Scenprogrammet samlade
1 200 sittande åhörare och många andra.
Den första mässkvällen hade DELS sitt
sedvanliga mingel med sällskapen och som
blev både välbesökt och informativt.
Intresset var stort för vår utbildningsdag
den 12 november.
Under bokmässan spreds en bred
information om tidningen Parnass.

Utbildningsdag 12 november

DELS höstmöte blir i år i form av en
utbildningsdag under rubriken Utveckla det
litterära Sverige!
Tid: lördag 12 november kl 10-16 med
lunch.
Plats: Gästabudet Hartwickska huset,
S:t Paulsgatan 39 C, på Södermalm i
Stockholm.

Deltagandet kostar ingenting, men vi vill
ha en bindande anmälan senast
den 4 november till Birgitta Wistrand,
e-post: birgitta.wistrand@littvet.uu.se !

Utbildningsdagen är uppdelad i två block –
förmiddagen handlar om hur vi kan
utnyttja sociala medier för att nå ut till fler
intresserade och DELS-medlemmar,
eftermiddagen ägnas åt tips och idéer kring
litterära vandringar, pristävlingar, hur
sällskapen kan söka pengar och bidrag och
hur vi kan samarbeta mer mellan
sällskapen och andra organisationer.

Möt upp till utbildningsdagen! Då
kanske du kan få svar på viktiga och
ständigt aktuella frågor om hur du kan
vara med om att utveckla och få just ditt
sällskap att blomstra!

Hemsidan

DELS hemsida uppskattas av många. Den
är innehållsrik och rymmer mycket
information om sällskapen och tidskriften
Parnass. Och det är enkelt att navigera sig fram på
sidan.

Vi har bland annat 100 000 besök på
Sverige läser varav 40 000 unika.
Intresse kan ju mätas med statistik. Fortsätt
därför att ofta gå in på hemsidan, särskilt
på Sverige läser så att vi kan registrera så
många klick som möjligt!

Sverige läser som e-bok

Sverige läser planeras att ges ut som e-
bok.

Fler litterära aktiviteter

Den 19 november arrangeras
Litteraturens Dag i Örebro och samtidigt
ett litterärt program i Karlstad.

Den 1 februari 2023 anordnas Smålands
litteraturfestival i Eksjö, den 2 februari i
Tranås och den 3 februari i Värnamo.

Lördag 4 februari är det dags för SmåLits
Bokmässa på bland andra Jönköpings
stadsbibliotek. Temat för SmåLit 2023 är
”Motstånd.”
Sista anmälningsdag 31 oktober.

Ge bort en poesibok med
fosterländskt patos till en
vän med lämplig vers:
Ӏra och minne
Klinga härinne”
(1858)

Georg Hahne (text och foto)