Ett alternativ till en litterär ”kanon”?

Till tidningen NU*

Sverige läser – ett alternativ till en litterär ”kanon”
I sin krönika om läsande för läsandets skull i nummer 32 vågar Karin Pettersson
flera gånger använda sig av k-ordet, dvs kanon. Av någon anledning har det gått
troll i det ordet i Sverige men det är ändå viktigt att det litterära arvet hålls
levande, inte bara i skolan utan i hela samhället, för alla grupper. De litterära
sällskapen i Sverige de är långt fler än 100, Sverige ligger i topp i världen vad
gäller just litterära samfund sett till invånarantalet, är ett sätt att hålla
kunskapen och intresset för äldre litteratur levande, ett annat är den bok som
DELS, som är paraplyorganisation för de litterära sällskapen, gav ut 2020 med
titeln Sverige läser. I den finns 1066 lästips från svensk litteratur från
runstenarna fram till år 2000 och den täcker alla genrer. Om man inte hittar den
på bibliotek eller i bokhandeln så finns den att läsa på nätet om man går in på
dels.nu
Göran Wessberg fd svensklärare

* Detta är en replik på ett debattinlägg i tidningen NU från en av DELS styrelsemedlemmar.