Höstmötet 2022 – en utbildningsdag

DELS höstmöte blir i år i form av en
utbildningsdag under rubriken

Utveckla det litterära Sverige!

– ett seminarium om innehållet i våra verksamheter och hur vi kan berätta och sprida den kunskap och glädje över gamla och nya författare som ryms inom de litterära sällskapen.

Du och ditt sällskap inbjuds härmed till DELS seminarium för att diskutera och inspirera varandra med exempel på vad som redan görs på många håll – och vad som kan utvecklas ännu mer för spridning runt om i hela landet.

Tid: lördag den 12 november kl. 10 – 16, med lunch
Plats: Gästabudet i Hartwickska huset, S:t Paulsgatan 39 C, på Södermalm, Stockholm
(ingång direkt från gatan). S:t Paulsgatan går parallellt med Hornsgatan från Götgatan/Slussen.
T-bana till Slussen eller Mariatorget. Se karta här https://www.hartwickska.se/about

Varje gång sällskapsmänniskor möts talar vi om fler samarbeten – att låta våra författare mötas oftare och kanske göra ett program eller artikel/bok om deras författarskap, det vill säga vad Lars Lönnroth i sin nya bok Parallella liv om Sven Delblanc och P. O. Enquist gjort. De kom från likartade förhållanden, levde samtida, men uppfattade sin tid helt olika.

Högläsning är attraktivt – det kan Hervor Sjödin i Västernorrland berätta om med sin fb-läsning under hela pandemin. Även DELS ordnade högläsning under Bokbordet i Stockholm och hade långtgående planer för att genomföra en maratonläsning på Bokmässan 2020 om inte pandemin kommit emellan. Kan man tänka sig en stafettläsning genom Sverige?

Sommartid anordnar västernorrländska sällskap litteratursamkväm på Murbergets friluftsmuseum i Härnösand där sällskapen samverkar med museet, säkert något som fler kan ta efter.

Allt fler sällskap anordnar också vandringar i sin författares spår, ibland med guide från ett sällskap ibland med en app eller karta som kommunen står för, så som Gustaf Hellström-sällskapet i Kristianstad gör. Här har Anita Persson i Strindbergssällskapet unika kunskaper som hon publicerat i flera böcker. Eller varför inte ordna en cikada-vandring som Harry Martinson-sällskapet och Årsta-sällskapet för Fredrika Bremerstudier gjort, de lärde sig mer om cikador och samtalade om livets okränkbarhet och förgänglighet hos sina författare.

I höst droppar det tätt med böcker om Selma Lagerlöf. Har sällskapet varit inblandat i dessa publiceringar? och hur gör vi för att få till stånd nytryck och forskning? Nya ordföranden i Ferlinsällskapet Hans Rutberg kan berätta om hur man arbetade när det nedläggningshotade sällskapet kunde blomma igen.

Kom till denna dag och inspireras och lär av allt som pågår runt om i landet och hur vi inom sällskapsvärlden kan bidra till mer läsning med fler läsare!

Kostnad: fritt deltagande men bindande anmälan senast den 4 november, med namn och kontaktuppgifter, till Birgitta Wistrand, e-post: birgitta.wistrand@littvet.uu.se

Program för DELS seminarium den 12 november 2022

Flera av programpunkterna hänger samman och löper in i varandra, och därför är dagen helt enkelt uppdelad i två block – förmiddagen ägnas åt hur vi kan använda sociala medier för att nå ut till fler läsare och presumtiva medlemmar, efter lunch handlar det om mer praktiska frågor och verksamheter.

Kl. 10 – 12.30 (inkl. bensträckare med frukt och choklad)

Hur gör vi våra hemsidor lockande och attraktiva – och aktuella?
Matilda Björs som skapat DELS och flera andra sällskaps hemsidor ger tips tillsammans med Einar Jacobsson/DELS och Emil Hagströmsällskapet.

Hur kan vi använda facebook, youtube och andra sociala medier för att nå ut till en ny publik? Katarina Lindh/Strindbergsällskapet och Per-Olof Mattsson/Eyvind Johnson-sällskapet berättar om sina erfarenheter.

Vad behövs för att göra en podd och få lyssnare till den?
Sigfrid Fredriksson/ Margit Fribergsällskapet och Per-Olof Mattsson/Eyvind Johnson-sällskapet berättar om sitt poddande.

Högläsning via facebook – Hervor Sjödin från Laura Fitinghoff-sällskapet berättar hur hon arbetar med detta hemifrån den egna fåtöljen.

Lunch 12.30 – 13.30

Kl. 13.30 – 16 (inkl. bensträckare med frukt och choklad)

Litterära vandringar
Anita Persson/Strindbergsällskapet, Sigrid Fredriksson/Margit Fribergsällskapet och
Ika Jorum/Årstasällskapet berättar om sina erfarenheter.

Pristävlingar för såväl professionella vuxna som skolungdom
Eva Myrhage/Lubbe Nordströmsällskapet och Natasha Lazlo/Fogelströmsällskapet berättar.

Hur och var kan sällskapen söka pengar och bidrag?
Åsa Morberg/Stig Sjödinsällskapet berättar om deras lyckade ansökningar.

Hur kan vi samarbeta mer mellan sällskapen? Och andra organisationer?
De Litterära sällskapen i Västernorrland berättar om sina gemensamma program.

När DELS-programmet är slut finns det många möjligheter att på egen hand fortsätta samtalen sällskap emellan vid något av alla de caféer och restauranger som finns i närheten!

—————————————

Bilden visar Hartwickska huset på Södermalm, Stockholm.