God fortsättning 2022!

DELS önskar alla medlemssällsskap och läsare en god fortsättning på det nya året.

Förhoppningsvis kommer det att innebära ökade möjligheter till evenemang och kontakter utöver de digitala.

Planeringen fortgår som vanligt. Årsmötet kommer preliminärt att hållas den 8 maj.