DELS Medlemsbrev nr 1/2023

MEDLEMSBREV nr 1/2023

Bibliotek i alla skolor!

Det behövs skolbibliotek i landets alla
skolor! För att få barn att läsa mer måste de
ha nära tillgång till böcker och läsning!

DELS har uppvaktat regeringen om
behovet av skolbibliotek och fortsätter att
kämpa för saken. Vi har fått tid hos
skolministern den 24 april samma dag
som DELS håller sitt årsmöte. Ett bra
tillfälle att markera frågan kan vara en
demonstration på Bokens Dag den 23 april.

DELS har konstaterat att skolbiblioteken
nog är en av de mest reglerade och
samtidigt mest försummade
verksamheterna inom skol- och
kulturområdet.

”Barns tillgång till böcker, med
läsfrämjande insatser under hela skoltiden,
är oändligt mycket viktigare och
verkningsfullt än skapandet av en
konstruerad kanon för tvingande läsning av
vissa enskilda verk. Böckerna och
författarna finns redan beskrivna i
antologier av olika slag – vårt bidrag är
boken Sverige läser (2020) med lästips till
1066 böcker ur tusen år av svensk
litteratur”, konstaterar Birgitta Wistrand,
ordförande för DELS i ett
pressmeddelande-

Nyheter på hemsidan

En ny flik har skapats på hemsidan med
”Rapporter och arbetsmaterial” -alltså
material från DELS sammankomster – och
som är tänkt att ge inspiration och konkreta
tips till sällskapen om hur verksamheten
kan utvecklas. Det finns bland annat
material från utbildningsdagen i höstas.
”Rapporter och arbetsmaterial” hittar du
under huvudfliken ”Om DELS” men nås
också direkt via den här länken:

Rapporter och arbetsmaterial

Bokmässan i Göteborg

Årets Bokmässa i Göteborg går av stapeln
28 september – 1 oktober. Men redan nu
har planeringen börjat. Mässan skickar ut
inbjudan till alla sällskap som tidigare har
varit med och deadline för anmälan om
program på scenen är 30 april.
DELS kommer att gå ut med en särskild
inbjudan till sällskap som aldrig har varit
med tidigare eller om det har gått fem år
sedan de var med sist.

…fler mässor

Antikvariatföreningen arrangerar en
Bokmässa i Stockholm den 11-12 mars
på Konstakademien.
Gratis entré och det gäller även till
föreläsningarna.

…och litterära program

Stadsbiblioteket på Odenplan i Stockholm
står för program under våren med
anknytning till litterära sällskap.

Den 15 mars blir det sång, quiz & boktips
kring Stockholms litterära skyltar.
Kompositören Gunnar Edander sjunger
sånger från några av de drygt 80 författare
-däribland han själv – med litterära skyltar
i staden.

Den 28 mars presenterar Göran Greider
och Nils Holmdahl en ny bok om Dan
Anderssons Stockholm.

Den 10 maj står på programmet en
jubileumskväll kring Sara Lidman.

Årsböcker

Många av våra medlemssällskap ger ut
årsböcker som kan vara innehållsrika och
med intressant läsning. Tipsa gärna
tidskriften Parnass redaktör Charlotta
Kåks Röshammar 079-3328144,
charlotta@parnass.nu så kommer vi att
uppmärksamma det litterära flödet som
årsböckerna utgör!

Årets sällskap

DELS kommer att utse Årets sällskap.
Två priser föreslås delas ut, dels för att
premiera ett sällskap för ”lång och trogen”
tjänst, dels ett sällskap som varit aktivt
med nya idéer och nyskapande
verksamhet.

Priset består av ett hedersdiplom och
presenteras i bland annat kulturtidskriften
Parnass och vid olika bokmässor.
Sällskapen är välkomna att komma in till
styrelsen med förslag på Årets sällskap och
idéerna kring priset kommer att diskuteras
på årsmötet den 24 april.

Parnass

Nummer 1 har som tema ”doldisarna”
bakom böckerna. Release 6 mars. I
nummer 2 är temat hur författarna syns i
staden och numret innehåller även Öppna
dörrar till sällskapen. Till nummer 2 tar
redaktionen gärna emot bilder på
författarstatyer eller på andra sorters
minnessaker eller monument med korta
berättelser om historien bakom objektet.
Nummer 3 har innehåll om ”bokens
bastioner” och årets sista nummer har 100-
årsjubilerande Sara Lidman som tema.

Årsmöte 24 april

Årsmötet är planerat till måndag 24 april i
Oscarshemmet , Stockholm klockan 18.
Närmare information i kommande
Medlemsbrev och på hemsidan!

Citatet

”Det sämsta med nya
böcker är att de håller oss
borta från att läsa de
gamla.”

(Joseph Joubert 1754-1824, fransk moralist)