Ny podd: ”Eyvind Johnson och vi”

Podden ”Eyvind Johnson och vi” är tänkt som en mötesplats för alla som berörts av Eyvind Johnson (1900-76) och hans författarskap, och som är nyfikna på andras läsningar och perspektiv. En plats för samtal och upptäckter, där Hanna Aspegren, doktorand i litteraturvetenskap med Eyvind Johnson som avhandlingsämne, håller i mikrofonen.  I podden intervjuas och presenteras ”EJ-folk”: forskare som ägnat sin forskargärning åt att vidga kunskapen om Johnson, författare som inspirerats av de romaner han en gång skrev och engagerade läsare med en personlig blick på författarskapet.

Podden finns här, på Spotify och på övriga ställen där poddar finns.

Foto: Hanna Aspegren.

Foto av Viveka Selbergs akvarell föreställande Eyvind Johnson, baserad på ett privat fotografi taget av Anders Johnson, Saltsjöbaden, 1963.