Sveriges första litteraturpolitiska möte

Sveriges första litteraturpolitiska toppmöte hålls i Göteborg den 4 mars

100 delegater från hela landet deltar i mötet, som hålls i Svenska mässan i Göteborg.

Deltagare är p0litiker, tjänstepersoner och representanter för branschorganisationer, riksdagens talman och kulturministern.

DELS är också inbjudet.

Bland annat kommer frågan om behovet av en litteraturpolitik att diskuteras.

Arrangörer är Svenska Bokmässan och  Västra Götalandsregionen.

Se vidare här.

Foto: Natalie Greppi