Carl Jonas Love Almqvist

Almqvistsällskapets målsättning är att bidra till kännedom om Carl Jonas Love Almqvist verk och person, hans tänkande och hans visioner. Till sällskapets syfte hör att medverka till utgivande av skrifter av och om Carl Jonas Love Almqvist samt att understödja Almqvist-forskningen, bl.a. genom skriftserien Almqviststudier och den pågående utgivningen av Almqvists samlade verk.